REFERANSER

Fra Mosterøy kunstgressbane (2018)
  • Mjølsnes Gartneri – Drivhustomt
  • Faa Brygge – Judaberg
  • LYSE – Kabelgrøfter
  • Melkefjøs – Daniel Vignes
  • Ammekufjøs – Bru
  • Melkefjøs – Gunnhild Sandanger
  • Finnøy Kommune: Aubø Kunstgressbane
  • IVAR: Sanering i Fåfeltet, Finnøy
  • Rennesøy Kommune: Mosterøy kunstgressbane
  • Rennesøy Kommune: Ny gravplass ved Sørbø kirke
  • LYSE/Finnøy Kommune: Kombinert gass/kabel og vanngrøft
  • Ryfylke Eiendom: Fåhagen boligfelt
  • Jærbygg: Finnøy brygge
 •  
 • IVAR: Kombinert kabel og vanngrøft
 • IVAR – Kyrkjøy: Kombinert kabel og vanngrøft
 • IVAR – Finnøy-Fogn: Kombinert kabel og vanngrøft
 • Hagatunet as: Boligfelt
 • IVAR – Aubø-Fåra: Landtak/sjøledning
 • Sameiet Faaholmen: Vann og strøm til Faaholmen
 • IVAR Eik-kirken: Vann og strøm
 • IVAR Nordbø pumpestasjon: Spillvann
 • IVAR: Rehabilitering VA ved Vikevåg brannstasjon
 • Ladstein Bygg AS: Fåhagen 2 og Storehamn boligfelt
 • Miljøbygg AS
 • Landsnes Bygg AS